فیش پرینتر بیکسولون

پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-330II دست دوم تمیزbixolon-1


پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-330II

دست دوم تمیز

بدون گارانتی

ده پونزده تا رول بیشتر چاپ نکرده