فیش پرینتر بیکسولون

پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-330II دست دوم در حدbixolon


پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-330II

دست دوم در حد

بدون گارانتی

زیر پنجاه متر رول چاپ کرده است